zużycie prądu

tylko 60kW/t

SMARY

pobierz plik w .pdf

MIKROM HP
Smar plastyczny kompleksowy wapniowy, o właściwościach EP, Wysokotemperaturowy.

ZASTOSOWANIE
Wielofunkcyjny smar do bardzo trudnych warunków pracy. Zalecany do smarowania łożysk peleciarek i granulatorów. Stosowany także w przemyśle stalowym.

  • MIKROM HP jest smarem wielofunkcyjnym, przeznaczonym przede wszystkim do smarowania łożysk w peleciarkach i granulatorach , pracujących w wysokich temperaturach i przy wysokich naciskach.
  • MIKROM HP jest również odpowiedni jako wielofunkcyjny smar EP do różnych zastosowań przemysłowych, gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą.
  • Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.

SPECYFIKACJE

  • ISO 6743-9: L-XBFHB 1/2
  • DIN 51 502: KP1/2R -25

ZALETY
Smar wielofunkcyjny
Do wysokich obciążeń
Do wysokich temperatur
Antykorozyjny
Nie zawiera żadnych szkodliwych substancji

  • Dzięki bardzo nowoczesnej formulacji i właściwościom, MIKROM HP spełnia najbardziej ostre wymagania przemysłowe opracowane przez producentów łożysk przemysłowych.
  • Doskonała stabilność termiczna. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia.
  • Wyróżniająca się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP i przeciwzużyciowym.
  • Doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne, wynikające z naturalnych właściwości sulfonianów wapnia.
  • MIKROM HP nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI
METODY
JEDNOSTKI
MIKROM HP
Mydło/zagęszczacz - - Sulfonian wapnia
Klasa NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 - 1-2
Barwa Wzrokowo - Brązowa
Tekstura Wzrokowo - Gładka/kleista
Zakres temperatur pracy - °C -25 do 180
Penetracja w 25 °C ASTM D 217/DIN51 818 0,1 mm 280-310
Właściwości antykorozyjne SKF- EMCOR DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 Stopnie 0-0
Temperatura kroplenia IP 396/DIN ISO 2176 °C >300
Obciążenie zespawania, aparat 4-kulowy ASTM D 2596 kG 500
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w 40 °C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71 mm²/s (cSt) 420
Powyższe wartości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji.