PELET

Co to jest pelet?

Pelet, to sprasowane granulki z biomasy, najczęściej z trocin. Do peletowania nie używa się klejów, ponieważ podgrzana lignina (podstawowy składnik drewna) staje się lepiszczem i spaja celulozę w kształt walców o zadanej średnicy. W handlu detalicznym jest to 6 lub 8mm.

Pelet sprasowuje się przede wszystkim w celu tańszego transportu oraz magazynowania, ale zalety palenia peletem są większe.

Pierwszą sprawą jest to, że pelet jest podawany automatycznie do pieca. Następnie bardzo niska ilość popiołu w ilości około 3-10kg z 1000kg. Poza tym popiół składa się wyłącznie z substancji mineralnych i może być stosowany jako nawóz ogrodniczy. A do atmosfery przedostaje się jedynie dwutlenek węgla, którego nie zalicza się do ogólnego bilansu energii, woda oraz śladowe ilości azotu i siarki.

Granulat często jest tworzony również z pyłów, które same w sobie są niebezpieczne ze względu na samozapłon, ale w postaci peletu bardzo dobrze się pali, a przy tym nie wykazuje takiego zagrożenia. W tym miejscu wspomnę, że pelet jest paliwem czystym również ze względu na śladowe ilości pyłu, więc można go sypać do pieca nawet w garniturze.

Kolejną zaletą jest to, że dobrze zrobiony pelet można długo przechowywać, ponieważ powierzchnia peletu jest gładka i nie przepuszcza wilgoci. Reasumując, pelet jest paliwem czystym, bezpiecznym i tanim, dlatego coraz więcej gospodarstw domowych, hoteli, piekarń, restauracji przekonuje się do stosowania właśnie peletu.