MIKROM TECHNOLOGIA PELETOWANIA
    SPRZEDAŻ - PELET OPAŁOWY
    SPRZEDAŻ - ŚCIÓŁKA DLA ZWIERZĄT
    SPRZEDAŻ - NATURALNE NAWOZY     GRANULOWANE
    NORMY PELETU
PELET
Co to jest pelet?
Pelet, to sprasowane granulki z biomasy, najczęściej z trocin. Do peletowania nie używa się klejów, ponieważ podgrzana lignina (podstawowy składnik drewna) staje się lepiszczem i spaja celulozę w kształt walców o zadanej średnicy. W handlu detalicznym jest to 6 lub 8mm.
Pelet sprasowuje się przede wszystkim w celu tańszego transportu oraz magazynowania, ale zalety palenia peletem są większe.
Pierwszą sprawą jest to, że pelet jest podawany automatycznie do pieca. Następnie bardzo niska ilość popiołu w ilości około 3-10kg z 1000kg. Poza tym popiół składa się wyłącznie z substancji mineralnych i może być stosowany jako nawóz ogrodniczy. A do atmosfery przedostaje się jedynie dwutlenek węgla, którego nie zalicza się do ogólnego bilansu energii, woda oraz śladowe ilości azotu i siarki.
Granulat często jest tworzony również z pyłów, które same w sobie są niebezpieczne ze względu na samozapłon, ale w postaci peletu bardzo dobrze się pali, a przy tym nie wykazuje takiego zagrożenia. W tym miejscu wspomnę, że pelet jest paliwem czystym również ze względu na śladowe ilości pyłu, więc można go sypać do pieca nawet w garniturze.
Kolejną zaletą jest to, że dobrze zrobiony pelet można długo przechowywać, ponieważ powierzchnia peletu jest gładka i nie przepuszcza wilgoci.
Reasumując, pelet jest paliwem czystym, bezpiecznym i tanim, dlatego coraz więcej gospodarstw domowych, hoteli, piekarń, restauracji przekonuje się do stosowania właśnie peletu.
o firmie   |   maszyny   |   eksploatacja   |   pelet   |  galeria  |  MIKROM w mediach   |   kontakt