MIKROM TECHNOLOGIA PELETOWANIA

Peletowanie polega na zmniejszeniu objętości surowca przez sprasowanie surowca. W tym celu niezbędne jest wytworzenie odpowiedniego mikroklimatu w komorze peletowania.

A mianowicie trzeba stworzyć warunki do uplastycznienia surowca. Ma na to wpływ odpowiednia temperatura i wilgotność oraz warunki techniczne jak odpowiednia matryca (nadaje kształt po prasowaniu) i docisk wałka. Można te warunki "wydobyć z surowca", jak jest w przypadku maszyny EVOL 500

Wystarczy podać optymalną ilość odpowiedniego surowca (rodzaj surowca, frakcja oraz wilgotność) i poprzez przeciskanie surowca przez matrycę powstaje tarcie, które powoduje wzrost temperatury na matrycy. Ta temperatura natomiast wydobywa z surowca parę wodną. W ten sposób mamy odpowiedni mikroklimat w maszynie EVOL 500

Teraz są jeszcze ważne warunki techniczne wspomniane wyżej. Matryca ma odpowiednie otwory (kąty oraz długość strefy peletowania).

Surowiec, który się przeciska przez otwory zatrzymuje się na czas określony przez długość strefy peletowania (dobierany dla różnych materiałów) i tam uplastyczniony nabiera kształtu nadanego przez otwór matrycy. Taki pelet podczas obrotu matrycy jest ucinany (łamany), żeby zachować odpowiednią długość.

Teraz uplastyczniony pelet należy jeszcze utwardzić poprzez schłodzenie w celu zachowania kształtu. Chłodzenie natomiast odbywa się poprzez transport i odpylanie.