NORMY PELETU

Pelet staje się coraz bardziej popularnym paliwem stosowanym do pieców w Polsce. Nie mamy jednak naszych norm. Bez obaw jednak możemy stosować normy DIN. Dla porównania przedstawiamy normy obowiązujące w Austrii, Niemczech oraz w Szwecji.

Pelety drzewne
kryteria jakości
Jednostki
Austria
ÖNorm M 7135
Niemcy
DIN 51731
Niemcy
DIN plus
Szwecja
SS 187120 1 grupa
Średnica mm 4≤d<10(6) 4≤d<10(6) 4≤d<10(6) 4≤d<10(6)
Długość mm 5 x D(3) <50 5 x D(3) 4 x D(5)
Gęstość kg/dm³ >1,12 1,0< Gęstość< 1,4 > 1,12 Gęstość nasypowa≥ 600 kg/m³
Popiół % <0,5(1);(7) <1,50 <0,5(1);(7) <0,07
Wilgotność % <10 <12 <10 <10
Wilgotność przy dostawie % brak ustaleń brak ustaleń brak ustaleń <10
Wartość opałowa MJ/kg >18(1) 17,5<HW< 19,5(2) >18(1) ≥16,9
Siarka % <0,04(1) <0,08 <0,04(1) <0,08
Azot % <0,3(1) <0,3 <0,3(1) brak ustaleń
Chlor % <0,02(1) <0,03 <0,02(1) <0,03
Obsypany pył % <2,3 - <2,3 <0,8
Dodatki ułatwiające prasowanie % <2(8) (4) <2(8) Ilość i rodzaj muszą być określone
Temperatura topnienia popiołu - brak ustaleń brak ustaleń brak ustaleń Temperatura początkowa musi być określona
Arsen mg/kg brak ustaleń <0,08 <0,08 brak ustaleń
Ołów mg/kg brak ustaleń <10 <10 brak ustaleń
Kadm mg/kg brak ustaleń <0,5 <0,5 brak ustaleń
Chrom mg/kg brak ustaleń <8 <8 brak ustaleń
Miedź mg/kg brak ustaleń <5 <5 brak ustaleń
Rtęć mg/kg brak ustaleń <0,05 <0,05 brak ustaleń
Cynk mg/kg brak ustaleń <100 <100 brak ustaleń
Halogeny mg/kg brak ustaleń <3 <3 brak ustaleń
(1)
suchej masy
(2)
Wolny od wody i popiołu
(3)
Nie więcej niż 20% peletów może mieć długość do 7,5 x średnica
(4)
DIN zakazuje stosowania dodatków. Ten zakaz nie jest ważny dla małych systemów grzewczych
(5)
W magazynie producenta
(6)
Tolerancja w różnicach średnicy ± 10 %
(7)
Dopuszczona może być zawartość popiołu do 0,8%, jeśli jest ona naturalnie wyższa, specyficzna dla danego gatunku drewna
(8)
Dopuszczone są tylko naturalne dodatki z biomasy